4th International Conference on Science and Literature

Després de les reeixides tres Jornades Internacionals sobre Ciència i Literatura que van tenir lloc a Atenes, Poellau i París, aquesta conferència és la quarta que s’organitza sota la coordinació de la Comissió de Ciència i Literatura DHST / IUHPST.

4th International Conference on Science and Literature
02/07/2020 0:00 h
Palau de Congressos Passeig de la Devesa, 35. Girona

Descripció de l'esdeveniment

Després de les reeixides tres Jornades Internacionals sobre Ciència i Literatura que van tenir lloc a Atenes, Poellau i París, aquesta conferència és la quarta que s’organitza sota la coordinació de la Comissió de Ciència i Literatura DHST / IUHPST.

La quarta Conferència Internacional està organitzada per la Càtedra Bofill de Ciències i Humanitats integrada a la Universitat de Girona (UdG) amb el suport tècnic de la Comissió de Ciència i Literatura. Com va ser el cas de les tres primeres conferències, la quarta no té un tema específic, ja que la seva intenció continua essent la creació d’un fòrum obert per a tots els estudiosos interessats en ciències i literatura.

 

Més informació:

http://icscienceandliterature.com/