Revista de Humanidades de la Universidad de Montevideo

11 de desembre de 2019 · Càtedra Dr. Bofill

La Revista de Humanidades de la Universidad de Montevideo ha publicat en el darrer número (6) anomenat: "Narrar y conocer: poéticas desde la ciencia" l'article coescrit pel Dr. Carlos Gámez Perez, i el Dr. Juan Francisco Campo Echevarría anomenat:

“La trilogía científica de John Banville: un mapeado del cambio de episteme a través de la literatura”.

Podeu llegir-ho a la pàgina 245 d'aquest número: