Les Lliçons del Dr. Andrés Piquer

21 de desembre de 2023 ·Dr. Campo Echevarria, Juan Francisco

El Dr. Andrés Piquer va deixar escrit en el pròleg del seu Tractat de les calentures (Impremta de Joseph García, València, 1751) el següent:

"Dos son los medios por donde la Medicina consigue el fin de curar las enfermedades, es á saber, la observación, y el raciocinio. Llamamos observación el conocimiento que tenemos de las cosas, cuando aplicamos debidamente nuestros sentidos á percibirlas. Raciocinio es el discurso de que nos aprovechamos para tener noticia de ellas, ó de sus causas."

En certa manera, la proposta de l'insigne mèdic de Terol pot aplicar-se a la contemplació d'un quadre, una escultura, un edifici i, en general, a qualsevol obra d'art. La sentència és adequada especialment en relació amb l'art pictòric. Vegem: Primer, una observació minuciosa del llenç: això permet observar matisos tècnics relatius al color o la composició i atendre aspectes formals que poguessin passar desapercebuts en mirar amb pressa o urgència. Es pretén mirar i no només veure. Corren temps accelerats en què l’assossec, la reflexió i la calma no estan de moda. Es veuen les coses tan ràpid que amb prou feines les podem mirar.

Segon, pensar la pintura requereix uns coneixements històrics, filosòfics, antropològics i teològics, que cal adquirir amb paciència, estudi, perseverança i tenacitat. En possessió d'aquest tresor inútil, però meravellós, la mirada s'enriqueix amb el context sociocultural en què l'obra d'art va ser creada. Raonar sobre allò mirat exigeix també conèixer la biografia del pintor, comprendre les seves inquietuds, els seus objectius (si en tenia) en dibuixar o en triar un tema iconogràfic o una gamma de colors; potser, la seva única pretensió fos domèstica: menjar o portar menjar i un allotjament digne per als seus familiars, guanyar el suport, o potser volia amb la seva feina agradar a aquest o aquell pròcer o mecenes que garantiria el seu benestar econòmic durant anys o dècades o tota la seva vida (pintor o uixer de cambra, encàrrecs eclesiàstics o aristocràtics en palaus episcopals o civils).

Amb l'acord signat pel Col·legi Oficial de Metges de Girona i la Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill, cada dimarts a les 19:00 es posen a prova els dots d'observació d'una cinquantena llarga de participants al curs de Pintura Barroca que va començar a l'últim trimestre del 2023 i que tindrà continuïtat durant el primer semestre de l'any entrant. El curs es clourà amb una visita a Toledo, Madrid i Salamanca amb l'objectiu de contemplar in situ les obres mestres estudiades.

Anota el doctor Andrés Piquer una mica més endavant:

“Es indubitable, que la Medicina tuvo su principio por las observaciones; y lo es tambien, que los progresos que ha hecho, todos se deven à èstas”

La idea de progrés és dubtosa a l'humanisme. No sempre qualsevol temps futur serà millor. El que es pot assegurar és que el goig i la satisfacció seran més grans en mirar un quadre de forma conjunta. Convidats en queden a participar.

 

Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill