Joan

Dr. Saurina Canals, Joan

Professor titular del Departament de Física UdG

Director de la Càtedra Dr. Bofill - UdG