Jordi

Sr. Coca Vilallonga, Jordi

escriptor, dramaturg català i doctor en Arts Escè