Jordi

Sr. Canal, Jordi

Historiador

professor d'Història UdG