Presentació de la Càtedra de Ciències i Humanitats Dr. Bofill

La Presentació de la Càtedra, serà portada a terme gràcies a:
  • Il·lm. Sr. Carles Puigdemont, alcalde de l’Ajuntament de Girona.
  • Excm. i Mgfc. Sr. Sergi Bonet, rector de la Universitat de Girona.
  • Sr. Juan Ortega, director general de la Clínica Bofill.
  • Sra. Rosa. Núria Aleixandre, presidenta del Consell Social de la UdG.
  • Dr. Francesc Miralpeix Vilamala, professor titular d’història de l’art. Universitat de Girona.