el-doctor-arrowsmith-sinclair-lewis

Literatura i Medicina: El doctor Arrowsmith, Sinclair Lewis

En aquesta conferència analitzarem la relació entre la literatura i la medicina a la obra:

Literatura i Medicina: El doctor Arrowsmith, Sinclair Lewis

Aquesta novel·la, considerada una de les obres mestres de la narrativa nord-americana del segle XX, va rebre en 1926 el premi Pulitzer.
Com a fill i nét de metges, Sinclair Lewis tenia gran quantitat de coneixements sobre el món de la medicina. El llibre recorre la vida de Martin Arrowsmith, un tipus bastant comú que entra en contacte amb la medicina als catorze anys com a assistent del metge a la seva ciutat natal.
Lewis narra de manera brillant el món de la recerca, i de les companyies farmacèutiques, així com les modestes ambicions de molts homes i dones que tenen una gran vocació. Descriu magistralment molts aspectes del món de la medicina, des de la formació fins a les consideracions ètiques, i ens mostra, amb un to satíric, les enveges, pressions i negligències que de vegades van associades a aquest món.
Aquesta novel·la, considerada com l’antecedent de les nombroses teleseries que tenen a la medicina i als metges com a tema central, ha tingut nombroses adaptacions radiofòniques (una d’elles amb Orson Welles com a protagonista) i cinematogràfiques, entre les quals destaca la que va realitzar John Ford en 1931.


Compra aquí tus entradas