Déus, metges i homes

Durant els segles VI i V aC, a la magna Grècia, s’origina un canvi sorprenent en la concepció de l’home i en l’estudi que ocupa aquest en l’univers.

Les bases de la ciència mèdica substitueixen elements empírics i màgics per la reflexió crítica sobre procediments emprats i l’essència mateixa del cos humà.